Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet med avgångsbetyg från mellanårsprogram (1995-1996) meritvärderas enligt följande:

Beräkning av jämförelsetal

Samtliga betyg som ingår i avgångsbetyget räknas.

Betyg i Idrott och hälsa räknas endast med om kursen krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet.

Meritpoäng

Sökande får tillgodoräkna max 2,5 meritpoäng.

Betyg i utökad kurs kan ge meritpoäng.

Sökande får tillgodoräkna nya kurser som kan ge meritpoäng om sökande inte redan har maximalt 2,5 meritpoäng i avgångsbetyget.

Betyg i kurs på samlat betygsdokument kan ge meritpoäng och betyget får räknas med om det höjer, däremot inte om det är en GY11/Vux12-kurs -då räknas endast meritpoängen.

Kompletteringsbetyg

Behörighetskomplettering räknas alltid med.

Sökande får tillgodoräkna nytt högre betygsvärde i kurs som kan ersätta ett lägre betyg i avgångsbetyget, utbyteskomplettering.

Utbyteskomplettering i avgångsbetyg

Sökande får tillgodoräkna betyg i kurs som inte ingår i avgångsbetyget om det höjer jämförelsetalet, tilläggskomplettera (gäller inte Gy11/Vux12-kurser).

Gy11/Vux12-kurser kan aldrig tillgodoräknas som tilläggskomplettering.