Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut meritvärdering

Meritvärdering

Om högskolan beslutat om generellt undantag från en i områdesbehörighet fastställd behörighetskurs, ger nivån över den faktiska kursen som krävs för behörighet meritpoäng i ämnena moderna språk, matematik och engelska.
(Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)

Om högskolan sänkt ett fastställt särskilt behörighetskrav (i en områdesbehörighet) i annat ämne än moderna språk, engelska eller matematik ges inga ytterligare meritpoäng än för de områdeskurser som ingår i områdesbehörigheten.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-05-13, 2008-05-14)

Betyg i Matematik 4 ersätter betyg i Matematik D om det höjer jämförelsetalet. Om det sänker ger Matematik 4 behörighet men medräknas inte i jämförelsetalet.
Samma sak gäller om behörighetskravet är Matematik 3c/Matematik D, dvs kompletterande kurs i Matematik 3c ger behörighet men utbyte mot Matematik C sker endast om det är till fördel för den sökande.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-01-26)

Sökande med avgångsbetyg som kompletterar med betyg i skala A-F omräknas enligt följande:

Gy11/Vux12

Avgångsbetyg

A

5

B

4,5

C

4

D

3,5

E

3

(Bedömningshandboksgruppen 2012-03-26)

Till utbildningar där det inte finns krav på särskild behörighet får sökande tillgodoräkna meritpoäng för meritkurser i moderna språk, engelska och matematik.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-01-10)