Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut urval

Urval

Sökande i BI som genom komplettering höjer sitt meritvärde deltar med det högre meritvärdet också i BII. Detta under förutsättning att kompletteringsbetyget har utfärdats efter avgångsbetyget alternativt att kompletteringsbetyget avser en annan skolform.
Kompletteringsbetyget kan avse utbytes- och tilläggskomplettering (ej GY11-kurser för tilläggskomplettering) samt betyg i kurser för meritpoäng.
Komplettering ska bara räknas om sökande höjer sitt meritvärde.