Gå till huvudinnehåll

Övriga skolformer

Korrespondensstudier

Intyg över korrespondensundervisning ger normalt inte behörighet, studierna per korrespondens måste dokumenteras genom särskild prövning.

Hermods har haft examensrätt och kunde utfärda betyg fram till juni 2012. Betyg utfärdade före 2012-07-01 värderas som gymnasiebetyg. Sedan juli 2012 har inte Hermods längre rätt att utfärda enstaka betyg för privatpersoner. De sökande som själva betalt för utbildning på Hermods har alltså inte rätt att få ut en giltig betygshandling utan måste göra en prövning på komvux för att styrka sin behörighet. På intygen från Hermods står det att de inte är en giltig betygshandling.

Centrum för flexibelt lärande (CFL) - tidigare Statens skola för vuxna (SSV) i Norrköping och Härnösand har examansrätt och kan utfärda betyg. Dessa värderas som gymnasiebetyg.

Äldre lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning som dokumenterats genom utbildningsbevis över slutförd gymnasial lärlingsutbildning kan ge grundläggande/allmän behörighet om den sökande uppfyller kraven för grundläggande/allmän behörighet i svenska och engelska.

Vid meritvärdering ska betyget från den praktiska lärlingsutbildningen medräknas.

Behörighet i ämnen som ingått i utbildningen förlagd till skola kan endast bedömas om det framgår vilken kurs den sökande läst.