Gå till huvudinnehåll

Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildning (tidigare högre specialkurs) bygger på gymnasieutbildning och utgör vanligtvis inte i sig grund för grundläggande/allmän behörighet.

Det s.k. tredje året

Elever med tvåårig gymnasieutbildning och ett tredje påbyggnadsår har därigenom

  • teoretisk kompletteringsutbildning för såväl grundläggande/allmän som särskild behörighet för högskolestudier
  • bredd, fördjupning och komplettering av den tvååriga utbildningen
  • utbildning för ny yrkeskompetens

Tredje året kan ha mycket olika innehåll beroende på vilken utbildning kommunen valt att ge (benämns ofta ÖV72).

Endast betyg där det klart framgår vad visst ämnesbetyg motsvarar uttryckt i kurs/etapp/ämnesnivå kan beaktas och meritvärderas.

Utbildningen är inte urvalsgruppsplacerande men kan ge behörighet i ämnen för högskolestudier.