Gå till huvudinnehåll

Grundläggande behörighet

Betyg i enbart nya kurser

För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst 2 115 gymnasiepoäng, 90 % av ett slutbetyg som omfattar 2 350 gymnasiepoäng.

Betyg i blandat gamla och nya kurser

För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst 2 071 gymnasiepoäng, 90 % av ett slutbetyg som omfattar 2 301 gymnasiepoäng.

I det samlade betygsdokumentet finns inga kurser som har konverterade gymnasiepoäng. Gamla kurser ges i samband med antagning nytt värde enligt SKOLFS 2001:19.

Betyg i blandat gamla och nya kurser där betyg utfärdats senast den 30 juni 2002

Sökande med betyg i gamla och nya kurser där betyg i ny kurs utfärdats senast den 30 juni 2002 uppfyller kraven för grundläggande behörighet om sökande har lägst betyget Godkänd i minst 1 773 gymnasiepoäng, 90 % av ett slutbetyg som omfattar 1 970 gymnasiepoäng.

Någon omräkning av de nya kursernas gymnasiepoäng görs inte.

Betyg i enbart gamla kurser

För grundläggande behörighet krävs lägst betyget Godkänd i minst 1 773 gymnasiepoäng, 90 % av ett slutbetyg som omfattar minst 1 970 gymnasiepoäng.