Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut meritvärdering

Meritvärdering

Sökande som styrkt grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument med kursbetyg utfärdade före 1 januari 2010 ska medräkna betyg utfärdade 2010 och senare om det krävs för särskild behörighet.

Sökande som styrkt grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument med kursbetyg utfärdade före 1 januari 2010 får medräkna betyg utfärdade 2010 och senare som meritkurs/områdeskurs. Betygsvärdet kommer inte att medräknas i jämförelsetalet.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-05-13, 2008-05-14)

Sökande som uppfyller kravet för grundläggande behörighet genom slutbetyg/samlat betygsdokument med bokstavsbetyg kan vid komplettering tillgodoräkna meritpoäng för meritkurser som har sifferbetyg.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-11-07)