Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut urval

Sökande som styrker grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från vuxenutbildning och styrker särskild behörighet genom motsvarandebedömning ingår i BII.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-11-26)

Sökande som styrker grundläggande behörighet genom samlat betygsdokument från vuxenutbildning får tillgodoräkna sig kompletteringar för meritpoäng 2010 och senare och ingår då i BII.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-11-26)

Sökande i BI som genom komplettering höjer sitt meritvärde deltar med det högre meritvärdet också i BII.
Detta under förutsättning att kompletteringsbetyget har utfärdats 2010-01-01 och senare alternativt att kompletteringsbetyget avser en annan skolform.
Kompletteringsbetyget kan avse behörighetskomplettering samt betyg i kurser för meritpoäng.
(Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)