Gå till huvudinnehåll

Slutbetyg 2010 och senare

Gymnasieskolans nationella program

Höstterminen 1992 ersattes gymnasieskolans linjer och specialkurser av nationella alternativt specialutformade program. Programmen är treåriga och är uppbyggda av kurser.
Gemensamt för alla fullständiga program är att eleven har betyg i samtliga kärnämnen och i ett specialarbete/projektarbete.

Kärnämnena i gymnasieskolan är:

  • Svenska A+B/Svenska som andra språk A + B

  • Engelska A

  • Samhällskunskap A

  • Religionskunskap A

  • Matematik A

  • Naturkunskap A

  • Idrott och hälsa A

  • Estetisk verksamhet

När en elev har fått betyg i alla kurser som ingår i elevens studieväg inklusive specialarbete/projektarbete ska slutbetyg utfärdas.
Efter avslutad kurs sätts bokstavsbetyg (MVG, VG, G, IG).
För elever som påbörjade gymnasiestudierna 1992-1993, sk. mellanåren, fick avgångsbetyg med ämnesbetyg i skala 1-5 (mellanårsprogram).

Ett slutbetyg från ett fullständigt program omfattar ett bestämt antal gymnasiepoäng. Hur många gymnasiepoäng ett fullständigt slutbetyg ska omfatta avgörs av efter vilken timplan studierna bedrivits.

Slutbetyg från gymnasieskolan får utfärdas senast den 1 juli 2015. Slutbetyg från vuxenutbildningen får utfärdas senast den 1 juli 2025.

För elever som läst Gy11-kurser får ett slutbetyg med blandat Gy2000-kurser och Gy11-kurser utfärdas. För Gy2000-kurser sätts bokstavsbetyg i skala MVG – IG och för Gy11-kurser betyg i skala A – F.

Gy11-kurser som kärnämnen

Skolverket har beslutat om vilka Gy11/Vux12-kurser som kan ersätta kärnämneskurserna i ett slutbetyg, SKOLFS 2012:92.

Kärnämnen

Gy2011-ämnen

Kurs enligt kursplaner

Kurs enligt ämnesplaner

Svenska/Svenska som andraspråk A

Svenska/Svenska som andraspråk 1

Svenska/Svenska som andraspråk B

Svenska/Svenska som andraspråk 2

Engelska A

Engelska 5

Matematik A

Matematik 1a, 1b eller 1c

Samhällskunskap A

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap inom lärlingsförsök

Samhällskunskap 1a1

Idrott och hälsa A (Gäller endast gymnasieskolan)

Idrott och hälsa 1

Idrott och hälsa inom lärlingsförsök

(Gäller endast gymnasieskolan)

Idrott och hälsa 1

Religionskunskap A

Religionskunskap 1

Naturkunskap A

Naturkunskap 1a1

Estetisk verksamhet (Gäller endast gymnasieskolan)

Valfri kurs i estetiska ämnen, 50 poäng

Specialutformat program

Specialutformat program utformas individuellt för en elev eller gemensamt för en grupp elever. 

Programmet motsvarar ett nationellt program och ger grundläggande behörighet för högskolestudier med samma förutsättningar som ett nationellt program.

Individuellt program

Motsvarar inte ett nationellt eller specialutformat program och ger inte grundläggande behörighet för högskolestudier.