Gå till huvudinnehåll

Behörighet

Ett slutbetyg från gymnasieskolan omfattar 2 500 gymnasiepoäng.

För grundläggande behörighet krävs att sökande har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program och att sökande har lägst betyget Godkänt i 2 250 gymnasiepoäng (gyp) inklusive kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andra språk A/1 + B/2, Engelska A/5 och Matematik A/1 (eller motsvarande Gy11/Vux12-kurs). Svenska 3/Svenska som andra språk 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska, dvs följande kombinationer i svenska godkänns:

Svenska 1/A + Svenska 3
Svenska B/2 + Svenska 3 

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2025 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 1,2, och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre kurser.

Slutbetyg från reducerat program utfärdat 2010 och senare ger inte grundläggande behörighet. Elever som har fått ett slutbetyg från reducerat program har möjlighet att få ett nytt slutbetyg/gymnasieexamen, under förutsättning att villkoren för slutbetyg/examen är uppfyllda.