Gå till huvudinnehåll

Vid brister i betyg

Slutbetyg utfärdade fr.o.m. den 1 januari 2010 där sökande inte uppfyller kravet på grundläggande behörighet

Sökande med slutbetyg från ett fullständigt program som inte uppfyller kravet på lägst betyget Godkänt i 2 250 gymnasiepoäng kan i efterhand komplettera med nytt Godkänt betyg i de kurser eller motsvarande Gy11/Vux12-kurser som tidigare hade betyget Icke Godkänt.
Saknar den sökande godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A kan sökande komplettera med motsvarande Gy11/Vux12-kurs.
Observera att kravet skärps för sökande som inte uppfyller den grundläggande behörigheten efter 1 juli 2025.

Sökande har även möjlighet att komplettera med andra nationella kurser (ej lokala kurser) än de kurser som ingår i slutbetyget för att uppfylla kraven för behörighet. Betyg i nya kurser som inte krävs för särskild behörighet ingår inte i beräkningen av jämförelsetalet.

Minst antal gymnasiepoäng i kärnämnen med lägst betyget Godkänd för grundläggande behörighet är 500, inklusive Svenska/Svenska som andraspråk A+B, Matematik A och Engelska A.

Om sökande har betyg i Svenska A och B samt även betyg i Svenska som andraspråk A och B räknas endast ett av dessa som kärnämne, det vill säga max 200 poäng. 

Vid komplettering räknas normalt den nya kursens gymnasiepoäng vid beräkning av 
2 250 godkända gyp. Undantag medges om den nya kursen omfattar färre gymnasiepoäng och det är anledningen till att sökande inte uppnår 2 250 godkända gyp.
Om man redan har lägst betyget G i en gammal kurs kan man inte räkna med en högre gymnasiepoäng i en ny jämförbar kurs för att att uppnå 2 250 godkända gymnasiepoäng.