Gå till huvudinnehåll

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

Språk 1

  • Steg 3 ger 0,5 meritpoäng
  • Steg 4 ger 0,5 meritpoäng. Om steg 3 krävs för behörighets ges ingen meritpoäng, men istället ges 1,0 meritpoäng för steg 4.
  • Steg 5 eller högre ger 0,5 meritpoäng

Om sökande får 1,5 meritpoäng för Språk 1 har maxpoäng uppnåtts för moderna språk.

Språk 2

  • Lägst steg 2 ger 0,5 meritpoäng om sökande har 1,0 poäng i Språk 1.

Exempel

Om sökande inte har styrkt godkänt betyg i steg 3, får sökande 1,0 meritpoäng för steg 4.

Om sökande har lägst Godkänt i steg 5, steg 6 eller steg 7 ges 1,5 meritpoäng även om sökande inte har styrkt betyg i steg 3 och 4.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

Med moderna språk menas inte svenska eller svenska som andraspråk, inte heller modersmål/hemspråk eller engelska.