Gå till huvudinnehåll

Meritpoäng

Sökande kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik samt meritpoäng för områdeskurser. Sökande kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Meritpoäng för områdeskurser tas bort vid antagningen till sommarterminen 2022. 

Lägst betyg G/E krävs. Högre betyg ger inte mer poäng. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet, men inte meritpoäng.

Gy11/Vux12-kurser kan ge meritpoäng men kan aldrig räknas som områdeskurs.

Gy11/Vux12-kurser

Gy11/Vux12-kurser i moderna språk, engelska och matematik (utom matematik specialisering) kan ge meritpoäng på samma sätt som betyg enligt äldre system, dvs Gy11/Vux12-kursen jämförs med motsvarande äldre kurs, och meritpoäng ges enligt äldre bestämmelser.

Moderna språk max 1,5 poäng

Gy11/Vux12-kurs Motsvarande äldre kurs Meritpoäng
 Moderna språk 3  Moderna språk steg 3  0,5
 Moderna språk 4  Moderna språk steg 4*  0,5
 Moderna språk 5 alt språk 2 eller högre i ytterligare ett språk   Moderna språk steg 5 alt steg 2 eller högre i ytterligare ett språk**  0,5

* Till utbildning som har steg 3 som särskilt behörighetskrav ger steg 4 1,0 meritpoäng

** Gäller om sökande uppnått 1,0 från språk 1, men inte fått 1, 5 meritpoäng

Engelska max 1,0 poäng

Gy11/Vux12-kurs Motsvarande äldre kurs  Meritpoäng
 Engelska 6  Engelska B  0,5
 Engelska 7  Engelska C (EN1203)  0,5

Matematik max 1,0 poäng 

Gy11/Vux12-kurs Motsvarande äldre kurs Meritpoäng*
Matematik 2 a-c Matematik B 0,5
Matematik 3 b-c Matenatik C 0,5
Matematik 4 Matematik D 0,5
Matematik 5 Matematik E 0,5
Matematik specialisering ---- ----

* =0,5 meritpoäng för varje kurs över den nivå som krävs för behörighet, max 1,0 poäng