Gå till huvudinnehåll

Så här räknas meritvärdet fram

Betygen på de kurser och projektarbete som ingår i slutbetyget ges följande siffervärden:

IG/Icke godkänd                      0
G/Godkänd                            10
VG/Väl godkänd                     15
MVG/Mycket väl godkänd        20

Om sökande kompletterar med, eller i sitt slutbetyg har Gy11/Vux12-kurser,  ger bokstavsbetygen A–F följande siffervärden:

A  -  20
B  -  17,5
C  -  15
D  -  12,5
E  -  10
F  -   0

Beräkning av jämförelsetal görs i följande ordning:

  1. Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng, vilket blir betygsvärdet för kursen.
    Det sammanlagda betygsvärdet för alla kurser divideras med programmets gymnasiepoäng.

  2. Betyg i kurs som krävs för behörighet medräknas alltid (behörighetskomplettering).

  3. Betyg i kurs som ingår i slutbetyget ersätts med nytt högre betyg i motsvarande eller jämförbar kurs (utbyteskomplettering).