Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut behörighet

Grundläggande behörighet

Sökande som för grundläggande behörighet saknar godkänt betyg i Svenska A/Svenska 1 eller Svenska B/Svenska 2 kan istället uppfylla kravet i svenska med betyget godkänt i följande kombinationer:
Svenska 1/A + Svenska 3
Svenska B/2 + Svenska 3
(SUHFs nationella bedömningsgrupp för antagning 2017-09-08)

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för grundläggande behörighet för 2 250 godkända gymnasiepoäng och/eller kraven i svenska, engelska och matematik och som efter den 1 juli 2025 kompletterar för grundläggande behörighet krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i svenska 1, 2 och 3, engelska 6 eller engelska 7 samt matematik 1 a-c (gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla antalet godkända gymnasiepoäng).
För sökande som senast den 1 juli 2025 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig. (Bedömningshandboksgruppen 2021-04-26, 2020-04-29, 2020-03-25, 2014-12-02, 2015-06-26, 2016-12-05)

Sökande med slutbetyg fr.o.m. 2010 som saknar grundläggande behörighet i svenska och engelska kan komplettera med godkänt betyg i Svenska 1+2 och Engelska 5 för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Efter den 1 juli 2025 gäller dock skärpta krav, se tillämpningsbeslut ovan.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-03-26)

Sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 2 250 godkända gymnasiepoäng kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för att uppnå grundläggande behörighet. Gymnasiearbete godtas inte. Betygsvärdet i Gy11/Vux12-kurser medräknas endast vid utbyte och om kursen krävs för särskild behörighet, annars inte.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)

Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan som saknar godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik, kan för grundläggande behörighet styrka kunskaperna genom motsvarande kurser från folkhögskola.
Sökande placeras i BII.
Folkhögskolestudier kan inte kompensera ett slutbetyg där sökande inte uppfyller kraven om lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
(Bedömningshandboksgruppen 2010-02-15)

Sökande med slutbetyg från 2010 och senare som i sitt slutbetyg har lokala kurser som är utökade ska få medräkna dessa kurser för grundläggande behörighet om det krävs för att nå 2 250 godkända gymnasiepoäng. (Lokala kurser som kompletteras i efterhand på komvux kan inte medräknas för att nå 2 250 godkända gymnasiepoäng)
Sökande ges då ett meritvärde och urvalsplacering sker i aktuell betygsurvalsgrupp (BI/BII).
De utökade kurserna medräknas inte i jämförelsetalet.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-04-17)

Sökande som har IG i kärnämnen som krävs för grundläggande behörighet kan tillgodoräkna kurser på överliggande nivå i matematik och engelska för att uppnå den grundläggande behörigheten.
För svenska gäller lägst betyget godkänt i både Svenska A och Svenska B.
(Bedömningshandboksgruppen 2009-05-13)

Särskild behörighet

Bedömning av behörighet i Naturkunskap B och/eller Biologi B för sökande med slutbetyg från friskoleprogram baseras att på samtliga karaktärsämneskurserna för omvårdnadsprogram respektive naturbruksprogram finns i betyget och att den sökande har lägst betyg godkänd i de kurser som krävs för särskild behörighet för Naturkunskap B respektive Biologi B.
Beslutet gäller endast för friskoleprogram med inriktning mot naturbruk och omvårdnad.
Specialutformade program omfattas inte av beslutet.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-02-21)