Gå till huvudinnehåll

Slutbetyg före 2010

Allmänt

Höstterminen 1992 ersattes gymnasieskolans linjer och specialkurser av nationella alternativt specialutformade program. Programmen, är treåriga, och är uppbyggda av kurser där omfattningen anges i gymnasiepoäng (mot tidigare ämnen och årskurser).

Gemensamt för alla fullständiga program är att eleven har betyg i samtliga kärnämnen och i ett specialarbete/projektarbete.

Kärnämnena i gymnasieskolan är:

  • Svenska A+B/Svenska som andra språk A + B

  • Engelska A

  • Samhällskunskap A

  • Religionskunskap A

  • Matematik A

  • Naturkunskap A

  • Idrott och hälsa A

  • Estetisk verksamhet

När en elev har fått betyg i alla kurser som ingår i elevens studieväg inklusive specialarbete/projektarbete ska slutbetyg utfärdas. Efter avslutad kurs sätts bokstavsbetyg (MVG, VG, G, IG).

Ett slutbetyg från ett fullständigt program omfattar ett bestämt antal gymnasiepoäng.

Hur många gymnasiepoäng ett fullständigt slutbetyg ska omfatta avgörs efter vilken timplan studierna bedrivits.