Gå till huvudinnehåll

Behörighet

Sökande ska, för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet, ha lägst betyget Godkänd i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg.

Ett fullständigt slutbetyg kan omfatta olika antal gymnasiepoäng beroende på vilket program och enligt vilken timplan sökande läst.

Ej betygssatta gymnasiepoäng (t.ex. Lokalt tillägg, Ämnesanknuten praktik, Utökning av tid eller Annan utbildning) räknas som Godkända poäng och får räknas med för att komma upp i minst 90 procent godkända poäng. Svenska B med delat betyg ger ingen gymnasiepoäng om ett av delbetygen är IG.

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs även ett minst antal godkända  gymnasiepoäng i kärnämnen. Poängen kan variera beroende på vilken omfattning slutbetygets fulltsändiga gymnasiepoäng har, se nedan. 

Slutbetyg med omfattning på
2 180 gyp          462 gyp kärnämnen
2 400 gyp          440 gyp kärnämnen
2 150 gyp          465 gyp kärnämnen
2 370 gyp          443 gyp kärnämnen
2 500 gyp          500 gyp kärnämnen
2 451 gyp          500 gyp kärnämnen