Gå till huvudinnehåll

Skärpta krav

För sökande som kompletterar för grundläggande behörighet efter 1 juli 2021

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2021 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3, Engelska 5 + 6 samt
Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre kurser. 
Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska, dvs det räcker med godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.
Skärpning av kraven gäller både för den som inte uppfyller godkända betyg i minst 2 250 gyp (90% godkända kurser) och/eller den som saknar godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. 
För sökande som kompletterar för att styrka godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och/eller matematik, ingår kursernas poäng i beräkningen av 2 250 godkända gyp.

Sökande som kompletterat för behörighet ingår i BII.