Gå till huvudinnehåll

Skärpta krav

För sökande som kompletterar för grundläggande behörighet efter 1 juli 2025

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2025 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3, Engelska 5 + 6 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre kurser. 
Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska, dvs det räcker med godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

Kursernas poäng ingår i beräkningen av 2 250 godkända gyp, under förutsättning att godkänt betyg inte finns i motsvarande äldre kurs. 

Sökande som kompletterat för behörighet ingår i BII.