Gå till huvudinnehåll

Vid brister i betyg

Slutbetyg utfärdade före den 1 januari 2010 där sökande inte uppfyller kravet på lägst betyg Godkänt i 90% av fullständigt program.

Huvudregel

Sökande som inte uppfyller 90-procentsgränsen för behörighet medges undantag endast om särskilda skäl finns.

Motsvarandebedömning

Motsvarandebedömning görs om sökande har:

  • kompletterat med nytt Godkänt betyg i kurserna med betyget Icke Godkänt

    eller

  • kompletterat med nationella kurser (ej lokala kurser) med lägst betyg Godkänd i sådan omfattning att den sammanlagda gymnasiepoängen uppgår till 90 procent av ett fullständigt program

    samt

  • lägst betyg Godkänd i kärnämneskurser som motsvarar vad som krävs av sökande med fullständigt slutbetyg.

Lägst antal godkända gymnasiepoäng i kärnämnen kan variera beroende på vilken omfattning slutbetygets fulltsändiga gymnasiepoäng har, se nedan. 

Slutbetyg med omfattning på
2 180 gyp          462 gyp kärnämnen
2 400 gyp          440 gyp kärnämnen
2 150 gyp          465 gyp kärnämnen
2 370 gyp          443 gyp kärnämnen
2 500 gyp          500 gyp kärnämnen
2 451 gyp          500 gyp kärnämnen

För sökande med slutbetyg med gamla kurser som kompletterat med betyg i nya kurser räknas gymnasiepoängen för den nya kursen.

Om sökande har betyg i Svenska A och B samt även betyg i Svenska som andraspråk A och B räknas endast ett av dessa som godkänt kärnämne, det vill säga max 200 poäng.

Undantag

Vid komplettering av gamla kurser med betyg IG räknas den nya kursens gymnasiepoäng.
Undantag medges om den nya kursen omfattar färre gymnasiepoäng och det är anledningen till att sökande inte uppnår 90-procentsgränsen.

Om betyg i en gammal kurs redan är lägst G räknas inte en högre gymnasiepoäng i en ny jämförbar kurs för att uppnå 90-procent. 
Sökande med slutbetyg utfärdat 1997 (2 180 gyp) uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet om betyg i fysik (220 gyp) är IG. Undantag medges dock om fysikbetyget är enda anledningen till att den sökande inte uppnår 90-procent.

Sökande som behörighetskompletterat enligt ovan placeras i grupp BII vid urval.

Sökande med slutbetyg  utfärdade 1998 – 2002 som saknar specialarbete uppfyller formellt inte kraven för grundläggande behörighet, men medges undantag och placeras i grupp BI.


(Bedömningshandboksgruppen 2010-05-19)