Gå till huvudinnehåll

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5

Moderna språk

Kursplaner 2000/2001

Meritpoäng

Äldre kursplaner

Moderna språk 1 steg 3

0,5

B-språk 1 kurs A

Moderna språk 1 steg 4

0,5

B-språk 1 kurs B

Moderna språk 1 steg 5 eller högre
alternativt
Moderna språk 1 steg 4 och Moderna språk 2 lägst steg 2

0,5

B-språk 1 kurs B och lägst C-språk 2 kurs B (B-språk 2 kurs A eller B)

Om sökande har lägst godkänt i steg 4 ges 1,0 poäng även om sökande inte har betyg i steg 3.

Om sökande har lägst godkänt i steg 5, steg 6 eller steg 7 ges 1,5 poäng även om sökande inte har betyg i steg 3 och 4.

Om steg 3 är ett behörighetskrav ges ingen meritpoäng, men istället ges 1,0 meritpoäng för steg 4.

Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk. Svenskt teckenspråk som lästs enligt äldre kursplaner ger meritpoäng enligt de regler som gäller för äldre kursplaner (B- och C-språk).