Gå till huvudinnehåll

Så här räknas meritvärdet fram

Jämförelsetalet beräknas enligt nedan då sökande har slutbetyg som enbart innehåller bokstavsbetyg.

Betygen på de kurser och projektarbete/specialarbetet som ingår i slutbetyget ges följande siffervärden:

Icke godkänd (IG)

0

Godkänd (G)

10

Väl godkänd (VG)

15

Mycket väl godkänd (MVG)

20

Om sökande i sitt slutbetyg har Gy11/Vux12-kurser, eller kompletterar med dessa kurser så ger bokstavsbetygen A–F följande värden:

A

20

B

17,5

C

15

D

12,5

E

10

F

0

Beräkning av jämförelsetal görs i följande ordning:

 1. Siffervärdet för varje betyg multipliceras med kursens eller projektarbete/specialarbetets gymnasiepoäng, varvid betygsvärdet för kursen eller projektarbete/specialarbetet erhålls.

  Svenska B, 120 gymnasiepoäng, med delat betyg ger 60 gyp för svenska språket och 60 gyp för litteraturkunskap. Båda betygen medräknas i meritvärdet oavsett betygsvärde.

  Det sammanlagda betygsvärdet för de kurser och specialarbete/projektarbete som ska ingå i beräkningen divideras med gymnasiepoängen.

 2. Betyg i kurs som krävs för behörighet medräknas alltid, behörighetskomplettering.

 3. Betyg i kurs som ingår i slutbetyget ersätts med kompletteringsbetyg i motsvarande eller jämförbar kurs om betyget är högre, utbyteskomplettering. Den nya kursens gymnasiepoäng räknas.

 4. Betyg i kurs (gäller ej lokal eller påbyggnadskurs eller kurs med sifferbetyg) som inte ingår i slutbetyget medräknas om det höjer jämförelsetalet, tilläggskomplettering.

  Tilläggskompletteringar medräknas efter behörighetskompletteringar och utbyteskompletteringar.

 5. Betygsvärdet och gymnasiepoängen för kurser i ämnet idrott och hälsa medräknas därefter endast om detta höjer jämförelsetalet. Om kurs i idrott och hälsa krävs för särskild behörighet medräknas betyget alltid. Gäller ej lokala kurser i Idrott och hälsa.

  Betyg i delkurser som ingår i slutbetyget medräknas inte vid beräkningen av jämförelsetalet.

 

Övriga kompletteringar

Ämnen/kurser med sifferbetyg godtas för behörighet men påverkar inte jämförelsetalet.