Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut behörighet

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2025 kompletterar för grundläggande behörighet krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i svenska 1 + 2 + 3, engelska 5 + 6 samt matematik 1 a-c (gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90% kravet).

Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska, dvs det räcker med godkänt betyg i svenska 3 och engelska 6.

För sökande som senast den 1 juli 2025 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.
(Bedömningshandboken 2021-04-26, 2020-04-29, 2014-12-02, 2015-06-26, 2016-12-05)

Sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för att uppnå grundläggande behörighet.
Gymnasiearbete godtas inte.
Betygsvärdet i Gy11/Vux12-kurser medräknas endast vid utbyte och om kursen krävs för särskild behörighet, annars inte.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)

Särskild behörighet

Bedömning av behörighet i Naturkunskap B och/eller Biologi B för sökande med slutbetyg från friskoleprogram baseras att på att samtliga karaktärsämneskurserna för omvårdnadsprogram respektive naturbruksprogram finns i betyget och att den sökande har lägst betyg godkänd i de kurser som krävs för särskild behörighet för Naturkunskap B respektive Biologi B.
Beslutet gäller endast för friskoleprogram med inriktning mot naturbruk och omvårdnad. Specialutformade program omfattas inte av beslutet.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-02-21)