Gå till huvudinnehåll

Slutbetyg Komvux - 2010 och senare

Ett slutbetyg omfattar 2 350 gymnasiepoäng. Ingen programindelning. Nya kursplaner infördes i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001.
Slutbetyg med äldre konverterade kurser får omfatta 2 301-2399 gymnasiepoäng.

Slutbetyg från vuxenutbildningen får utfärdas senast den 1 juli 2025.

Kärnämnena som ska ingå i slutbetyget är:

  • Svenska A+B/svenska som andra språk A+B

  • Engelska A

  • Samhällskunskap A

  • Religionskunskap A

  • Matematik A

  • Naturkunskap A

Ett slutbetyg kan omfatta kurser enligt de timplaner som gällde före 1 juli 2001, nedan kallat gamla kurser (om minst 30 gymnasiepoäng), och kurser enligt de kursplaner som infördes 1 juli 2001, nedan kallat nya kurser (om minst 50 gymnasiepoäng) samt Gy11/Vux12-kurser.
Betyg i gamla kurser har konverterats enligt Skolverkets föreskrifter.

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning kan inte, som för slutbetyg från gymnasieskolans program, vara reducerat eller utökat.

Betyg i enstaka kurser dokumenteras i ett samlat betygsdokument.

Kurserna Estetisk verksamhet och Idrott och hälsa A kan inte ingå i slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.
Betyg i kurser i ämnet specialidrott får inte anordnas inom gymnasial vuxenutbildning och kan därför inte ingå i ett slutbetyg.
Detta gäller också betyg i specialarbete och gymnasiearbete.