Gå till huvudinnehåll

Behörighet

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet med ett slutbetyg som omfattar
2 350 gymnasiepoäng, krävs lägst betyg godkänd i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive godkända betyg i kärnämneskurserna* Svenska/Svenska som andraspråk A+B, Engelska A och Matematik A eller motsvarande Gy11/Vux12-kurser. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 kan ersätta någon av kurserna i svenska, dvs följande kombinationer av svenska godkänns:

Svenska 1/A + Svenska 3
Svenska B/2 + Svenska 3

Detta gäller även i de fall den sökande har slutbetyg med konverterade kurser som omfattar 2 301-2 399 gymnasiepoäng utfärdat 2010 och senare. 

Skärpta krav efter 1 juli 2025

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2025 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 1,2, och 3, Engelska 6 eller Engelska 7 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre kurser. 

Skärpning av kraven gäller både för den som inte uppfyller godkända betyg i minst 2 250 gyp och/eller den som saknar godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. 
För sökande som kompletterar för att styrka godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och/eller matematik, ingår kursernas poäng i beräkningen av 2 250 godkända gyp.

Sökande som kompletterat för behörighet ingår i BII.

 

 

*totalt krävs godkända betyg i kärnämneskurser på 500 gymnasiepoäng