Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet genom slutbetyg från gymnasieskolan/komvux den 1 januari 2010 och framåt meritvärderas enligt följande:

Beräkning av jämförelsetal

Endast betyg som ingår i slutbetyg från fullständigt program räknas.

Betyg i utökade kurser räknas endast med i jämförelsetalet om det krävs för behörighet.

Meritpoäng

Sökande får tillgodoräkna meritpoäng, max 2,5

Betyg i utökad kurs kan ge meritpoäng men ingår inte i beräkning av jämförelsetalet.

Kompletteringsbetyg

Behörighetskomplettering räknas alltid med.

Sökande får tillgodoräkna nytt, högre betygsvärde i kurs som kan ersätta lägre betyg i slutbetyget, utbyteskomplettering.

Utbyteskomplettering med GY11/vux12-kurser

Sökande får inte tillgodoräkna tilläggskompletteringar.

Meritpoängskomplettering

Sökande får tillgodoräkna sig nya kurser som kan ge meritpoäng om sökande inte har maximalt 2,5 meritpoäng i slutbetyget. Betyget medräknas inte i jämförelsetalet.