Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut behörighet

Grundläggande behörighet

För sökande med slutbetyg från komvux som inte uppfyller kravet för grundläggande behörighet för 2 250 godkända gymnasiepoäng och/eller kraven i svenska, engelska och matematik och som efter den 1 juli 2025 kompletterar för grundläggande behörighet krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i svenska 1, 2 och 3, engelska 6 eller engelska 7 samt matematik 1 a-c (gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla antalet godkända gymnasiepoäng).

För sökande som senast den 1 juli 2025 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.
(Bedömningshandboksgruppen 2020-04-29, 2020-03-25, 2014-12-02, 2015-06-26, 2016-12-05, 2021-04-26)

Sökande med slutbetyg fr o m 2010 som saknar grundläggande behörighet i svenska och engelska kan komplettera med godkänt betyg i Svenska 1+2 och Engelska 5 för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet.
Efter den 1 juli 2025 gäller dock skärpta krav, se tillämpningsbeslut ovan.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-03-26)

Sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 2 250 godkända gymnasiepoäng kan komplettera med Gy11/Vux12-kurser för att uppnå grundläggande behörighet.
Gymnasiearbete godtas inte.
Betygsvärdet i Gy11/Vux12-kurser medräknas endast vid utbyte och om kursen krävs för särskild behörighet, annars inte.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)

För sökande med slutbetyg från komvux utfärdade fr o m den 1 januari 2010 som inte uppfyller kravet på lägst betyg godkänt i 2 250 gymnasiepoäng gäller samma tillämpningar som för sökande med slutbetyg från gymnasieskolan.
Betyg i kurser som inte får ingå i slutbetyg från komvux, t ex. Specialarbete och Idrott och hälsa A, får sökande tillgodoräkna för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet.
Betyget i dessa kurser medräknas inte i jämförelsetalet.
Den sökande placeras i BII.
(Bedömningshandboksgruppen 2010-06-15)

Sökande med konverterade slutbetyg utfärdade 1 januari 2010 och senare uppfyller kraven för grundläggande behörighet om sökande har lägst betyget godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng samt har lägst betyget godkänt i Svenska/Svenska som andra språk A och B, Engelska A och Matematik A.
(Bedömningshandboksgruppen 2011-01-19)

Sökande med slutbetyg från komvux som saknar godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik, kan för grundläggande behörighet styrka kunskaperna genom motsvarande kurser från folkhögskola.
Sökande placeras i BII.
Folkhögskolestudier kan inte kompensera ett slutbetyg där sökande inte uppfyller kraven om lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
(Bedömningshandboksgruppen 2010-02-15)