Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut meritvärdering

Betyg i utökade kurser som inte krävs för behörighet ger meritpoäng men får inte ingå i jämförelsetalet.
(Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)

Om högskolan beslutat om generellt undantag från en i områdesbehörighet fastställd behörighetskurs, ger nivån över den faktiska kursen som krävs för behörighet meritpoäng i ämnena moderna språk, matematik och engelska.
(Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)

Om högskolan sänkt ett fastställt särskilt behörighetskrav (i en områdesbehörighet) i annat ämne än moderna språk, engelska eller matematik ges inga ytterligare meritpoäng än för de områdeskurser som ingår i områdesbehörigheten.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-05-13--14)

Betyg i Matematik 4 ersätter betyg i slutbetyg i Matematik D om det höjer jämförelsetalet. Om det sänker ger Matematik 4 behörighet men medräknas inte i jämförelsetalet.
Samma sak gäller om behörighetskravet är Matematik 3c/Matematik D, dvs kompletterande kurs i Matematik 3c ger behörighet men utbyte mot Matematik C sker endast om det är till fördel för den sökande.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-01-26)

Sökande med slutbetyg som kompletterar med betyg i skala A-F omräknas enligt följande:

Gy11/Vux12

Slutbetyg

A

20

B

17,5

C

15

D

12,5

E

10

(Bedömningshandboksgruppen 2012-03-26)

Sökande med slutbetyg får tillgodoräkna meritpoäng för underliggande Gy11-kurser även om betyg i underliggande kurser saknas.
Betyg i kurserna medräknas inte i jämförelsetalet.
Exempel en sökande med slutbetyg som kompletterar med Matematik 4 för meritpoäng. Sökande har i slutbetyget endast Matematik A.
Matematik 4 räknas som Matematik D och ger då 1,0.
Mellanliggande nivåer behöver inte redovisas.
Betyget i Matematik 4 medräknas inte i jämförelsetalet (en Gy11-kurs kan aldrig bli en tilläggskomplettering).
Detta gäller under förutsättning att Matematik C inte krävs för behörighet.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)

Matematik 5 ger ingen meritpoäng för sökande med slutbetyg om Matematik 4/Matematik E är ett behörighetskrav.
Sökande med slutbetyg kan aldrig få meritpoäng för matematik om Matematik E är ett behörighetskrav.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-01-08)

Sökande som har kurs i Matematik specialisering i sitt slutbetyg och senare kompletterar med Matematik specialisering måste med intyg från rektor styrka att kursen är identisk med kursen i slutbetyget för att utbyteskomplettering ska ske.
(Bedömningshandboksgruppen 2013-02-21)

Sökande som uppfyller kravet för grundläggande behörighet genom slutbetyg/samlat betygsdokument med bokstavsbetyg kan vid komplettering tillgodoräkna meritpoäng för meritkurser som har sifferbetyg.
(Bedömningshandboksgruppen 2012-11-07)

Till utbildningar där det inte finns krav på särskild behörighet får sökande tillgodoräkna meritpoäng för meritkurser i moderna språk, engelska och matematik.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-01-10)