Gå till huvudinnehåll

Slutbetyg Komvux - före 2010

2 350 gymnasiepoäng - endast nya kurser

Slutbetyget ska omfatta betyg i samtliga kärnämnen (600 gymnasiepoäng). Betyg i Idrott och hälsa A och Estetisk verksamhet kan inte ingå i slutbetyget. Betyg i specialidrott kan inte heller ingå i ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Projektarbetet är inte obligatoriskt men kan ingå i slutbetyget.

Slutbetyg utfärdat efter den 30 april 2008 får inte omfatta mer än 2 350 gymnasiepoäng.
(SFS 2008:120).

2 301 gymnasiepoäng – blandat gamla och nya kurser

Skolverket har föreskrivit om hur gamla kurser ska omräknas (konverteras) i ett nytt slutbetyg, SKOLFS 2001:19.

För ett slutbetyg som innehåller både gamla (konverterade) kursbetyg och nya kursbetyg är omfattningen för ett slutbetyg minst 2 301 gymnasiepoäng.

Projektarbete är inte obligatoriskt men kan ingå i slutbetyget.

Slutbetyg utfärdat efter den 30 april 2008 får inte omfatta mer än 2 399 gymnasiepoäng. (SFS 2008:120).

1 970 gymnasiepoäng – t.o.m. 30 juni 2002

Slutbetyg om 1 970 gymnasiepoäng utfärdades till och med den 30 juni 2002.

I slutbetyget ska ingå betyg i gamla kurser och eventuellt nya kurser.
Gymnasiepoängen för de nya kurserna omräknas inte.

Om betyg i Idrott och hälsa B ingår ska slutbetyget omfatta minst 2 020 gymnasiepoäng.