Gå till huvudinnehåll

Behörighet

För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet ska sökande ha lägst betyget Godkänd i kurser om minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg.
Som godkända gymnasiepoäng räknas i förekommande fall ej betygsatta gymnasiepoäng.

2 350 gymnasiepoäng – enbart nya kurser

För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst 2 115 gymnasiepoäng (90 procent av 2 350) varav minst 400 ska avse betyg i kärnämneskurser.

2 301 gymnasiepoäng – blandat gamla och nya kurser

För slutbetyg som omfattar 2 301 – 2 399 (konverterade slutbetyg), uppfylls kraven för grundläggande behörighet med lägst betyg Godkänd i minst 2 071 gymnasiepoäng (90 procent av 2 301) varav minst 400 ska avse betyg i kärnämneskurser.

1 970 gymnasiepoäng – gamla kurser, nya kurser kan ingå

För grundläggande behörighet krävs lägst betyg Godkänd i minst 1 773 gymnasiepoäng (90 procent av 1 970) varav minst 373 ska avse betyg i kärnämneskurser.

Skärpta krav efter 1 juli 2025

För sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2025 krävs lägst betyg E i Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3, Engelska 5 +6 samt Matematik 1 eller betyg i motsvarande äldre kurser. 
Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska, dvs det räcker med godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.
Skärpning av kraven gäller både för den som inte uppfyller godkända betyg i minst 2 250 gyp och/eller den som saknar godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. 
För sökande som kompletterar för att styrka godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och/eller matematik, ingår kursernas poäng i beräkningen av 2 250 godkända gyp.

Sökande som kompletterat för behörighet ingår i BII.