Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Sökande som uppfyller kraven för grundläggande behörighet genom slutbetyg från gymnasieskolan/komvux utfärdade före den 1 januari 2010 med enbart kursbetyg meritvärderas enligt följande:

Beräkning av jämförelsetal

Samtliga betyg som ingår i slutbetyget räknas.

Betyg i Idrott och hälsa räknas endast med om kursen krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet.

Meritpoäng

Sökande får tillgodoräkna meritpoäng, max 2.5.

Betyg i utökad kurs som redovisas i ett samlat betygsdokument kan ge meritpoäng. Betyget kan räknas med om det höjer jämförelsetalet, tilläggskomplettering.

Kompletteringsbetyg

Behörighetskomplettering räknas alltid med.

Sökande får tillgodoräkna nytt högre betygsvärde i kurs som kan ersätta ett lägre betyg i slutbetyget, utbyteskomplettering.

Utbyteskomplettering med GY11/vux12-kurser

Utbyteskomplettering i slutbetyg 1997-2002

Sökande får tillgodoräkna betyg i kurs som inte ingår i slutbetyget om det höjer jämförelsetalet, tilläggskomplettering. Gy11/Vux12-kurser kan aldrig tillgodoräknas som tilläggskomplettering.

Betyg i utökad kurs som redovisas på samlat betygsdokument kan också räknas som tilläggskomplettering.

Meritpoäng

Sökande som inte har maximalt 2,5 meritpoäng i slutbetyget får tillgodoräkna nya kurser som kan ge meritpoäng. Vux12-kurs kan ge meritpoäng, men betyget räknas inte med i jämförelsetalet. Betyget i en Gy2000/2001 räknas med om det höjer jämförelsetalet.