Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut behörighet

För sökande med slutbetyg från komvux utfärdade före den 1 januari 2010 som inte uppfyller 90% kravet och som efter den 1 juli 2025 kompletterar för grundläggande behörighet krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i svenska 1,2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 a-c (gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90% kravet).

Sökande behöver inte styrka underliggande kurser i svenska och engelska, dvs det räcker med godkänt betyg i svenska 3 och engelska 6.

För sökande som senast den 1 juli 2025 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.
(Bedömningshandboksgruppen 2014-12-02, 2015-06-26, 2016-12-05, 2020-04-29, 2021-04-26)

För sökande med slutbetyg från komvux utfärdade före den 1 januari 2010 som inte uppfyller 90-procentskravet tillämpas samma praxis vid motsvarandebedömning som vid bedömning av sökande med slutbetyg från gymnasieskolan. Betyg i kurser som inte får ingå i slutbetyg från komvux, t ex. Specialarbete och Idrott och hälsa A, får sökande tillgodoräkna för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Den sökande placeras i BII.
(Bedömningshandboksgruppen 2010-06-15)