Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut urval

Urval

I slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska minst 2/3 av gymnasiepoäng avse betyg i kurser från gymnasial vuxenutbildningför att sökande ska ingå i BI.
Minst 1 600 gymnasiepoäng för slutbetyg som omfattar 2 350 gymnasiepoäng (enbart nya kurser).
Minst 1 534 gymnasiepoäng för slutbetyg som omfattar 2 301 gymnasiepoäng (konverterade och nya kurser).
Minst 1 314 gymnasiepoäng för slutbetyg som omfattar 1 970 gymnasiepoäng (enbart gamla kurser).
(Bedömningshandboksgruppen 2008)

Sökande med slutbetyg från vuxenutbildningen, som styrker kraven för särskild behörighet i Idrott och hälsa med betyg från gymnasieskolan, ingår i BI.
Betyg i andra kurser från gymnasieskolan som inte finns med i slutbetyg från komvux får inte tillgodoräknas i BI.
(Bedömningshandboksgruppen 2008-11-26, 2010-06-15, 2010-10-18)

Sökande i BI som genom komplettering höjer sitt meritvärde deltar med det högre meritvärdet också i BII. Detta under förutsättning att kompletteringsbetyget har utfärdats efter examen alternativt att kompletteringsbetyget avser en annan skolform.
Kompletteringsbetyget kan avse utbytes- och tilläggskomplettering (ej GY11-kurser för tilläggskomplettering) samt betyg i kurser för meritpoäng.
Komplettering ska bara räknas om sökande höjer sitt meritvärde.
(Bedömningshandboksgruppen 2007-12-11)