Gå till huvudinnehåll

Specialkurser

Specialkurser är en gemensam benämning på studievägar i gymnasieskolans linjesystem som inte ingick i någon linje.

Specialkursernas utbildningar knyter ofta an till ett bestämt yrke. Kurslängderna varierar från någon vecka till flera läsår.

En specialkurs som bygger på tvåårig utbildning i gymnasieskolan är en påbyggnadsutbildning och benämns "Högre specialkurs" och ger inte grundläggande behörighet.

För att en specialkurs ska ge grundläggande behörighet krävs att kursen är minst två läsår och att kursen i huvudsak är utformad som gymnasieskolans tvååriga linjer.

Sökande måste om han/hon i sin specialkurs saknar 2 årskurser svenska (delat betyg) och 2 årskurser engelska styrka dessa kunskaper med lägsta betyget Godkänd i svenska B och engelska A eller 2 årskurser/etapp 2 utan betygskrav.

Se tabell över specialkurser som kan ge grundläggande behörighet.