Gå till huvudinnehåll

Behörighet

Allmänt

Waldorfskolan utfärdar omdömen och behöver inte utfärda slutbetyg.

Slutbetyg

Elev med slutbetyg från 12-årig Waldorfskola som läst enligt studieplan WK 10 – 12/WK2 10 – 12 och har motsvarande Godkänd i 90 procent av ett fullständigt slutbetyg uppfyller kraven för grundläggande behörighet på samma sätt som sökande med slutbetyg från gymnasieskolan.

Elev kan erhålla slutbetyg med betyg med bokstavsbetyg IG-MVG. Varje ämne omfattar en viss gymnasiepoäng och meritvärderas som kurser i ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Slutbetyg ska utfärdas på särskild blankett som fastställts av VHS och Waldorfskolefederationen. Se bilaga över slutbetyg från Waldorfskolan

Av blanketten framgår vad studierna i respektive ämne motsvarar i gymnasieskolans kursplaner.

Slutbetyg utfärdades tidigast för elever som avslutade sin 12-åriga skolgång vårterminen 1999.

I slutbetyg från Waldorfskola kan nationella kurser ingå. Det kan avse betyg i enstaka kurser eller utbildningar där elevens samtliga kurser är nationella. Betyg med enbart nationella kurser motsvarar nationella program från friskola.

Reducerat slutbetyg

För elever som inte läst samtliga kurser som ingår i studieplanen för WK10 – 12/WK2 10 – 12 kan skolan utfärda slutbetyg från reducerad studiegång.

Reduceringen kan uppgå till max 10 procent av ett fullständigt slutbetyg. Reglerna är desamma som för reducerat program i gymnasieskolan.

Elever som läst moderna språk motsvarande steg 1 och 2 istället för steg 3 och 4 kan inte erhålla slutbetyg från fullständigt program.

Avgångsbetyg med sifferbetyg

Elev med avgångsbetyg från 12-årig Waldorfskola utfärdat t o m vårterminen 1998 uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Om betyget satts enligt femgradig skala meritvärderas avgångsbetyget som avgångsbetyg från gymnasieskolan.

Betyg med endast omdöme

Sökande som endast har betyg med omdöme placeras i provgruppen om giltigt högskoleprov finns. Om endast betyg med omdöme finns måste den särskilda behörigheten styrkas genom särskild prövning.

Särskild behörighet

För särskild behörighet krävs lägst betyg 3/G.

Särskild behörighet från slutbetyg från 12-årig Waldorfskola enligt studieplan WK 10 – 12/WK2 10 – 12 - läs mer under Waldorfskolans kurskoder enligt kursplan WK 10-12/WK2 10-12.

Särskild behörighet från avgångsbetyg från 12-årig Waldorfskola med betyg enligt femgradig skala - läs mer under Motsvarandebedömningar Waldorf.