Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Slutbetyg med bokstavsbetyg enligt WK 10-12

(fr o m vt 99 t o m vt 02) och WK2 10 – 12 (fr o m vt 03)

Samtliga betyg utom idrott och hälsa medräknas. Betyg i idrott och hälsa medräknas dock om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet.

Slutbetyg fr o m den 1 januari 2010

Betyg i idrott och hälsa medräknas alltid. Betyg i utökade kurser medräknas i jämförelsetalet om det krävs för behörighet eller i meritvärdet som meritpoäng.

Behörighetskomplettering

Komplettering med betyg i kurs som krävs för behörighet medräknas alltid.

Utbyteskomplettering

Betyg i kurs ersätts med nytt betyg som erhållits efter prövning vid Waldorfskola. Kompletteringsbetyg från gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning kan inte ersätta betyg i slutbetyg från Waldorfskola, förutom när det gäller prövningar gjorda i Gy11/Vux12-kurser. Se utbytestabell

Tilläggskomplettering

Betyg i kurs från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som inte krävs för behörighet medräknas:

  • om det höjer betygspoängen och betyget avser kurs i ämne som inte ingår i slutbetyget, eller
  • om det erhållits på samma nivå eller högre nivå än vad betyget från Waldorfskola motsvarar.

Gäller endast för sökande med slutbetyg före 1 januari 2010.