Gå till huvudinnehåll

Tillämpningsbeslut meritvärdering

Meritvärdering

Sökande med slutbetyg från Waldorfskola får utbyteskomplettera med Gy11/Vux12-kurser från och med antagningen till vårterminen 2018. Se utbytestabell.
(SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning 2017-09-08)

Sökande med betyg från Waldorfskolor med 12-årig utbildning enligt kursplanen WK10 – 12 (WK2) omfattande 2 500 gymnasiepoäng får meritpoäng för sådana kurser som bedömts motsvara nationella kurser från gymnasieskolan/gymnasial vuxenutbildning.
Beslutet avser både meritkurser i moderna språk, engelska och matematik och områdeskurser som fastställts av Högskoleverket.
Betyg skall ha utfärdats med de kurskoder som Skolverket fastställde år 2006.
För äldre betyg kommer kurskoder fastställda av högskolorna internt att användas och de kodas WAL2xxxx.
(Bedömningshandboksgruppen 2009-01-15)