Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

Här finns generell information om hur betygen meritvärderas.

Reglerna för meritvärdering beror på utbildningsbakgrund och vid vilken tidpunkt den sökande avslutade gymnasiestudierna.

För detaljerad information för varje betygstyp läs mer under fliken "Betygstyper i antagning"