Gå till huvudinnehåll

Kompletteringsbetyg

Komplettering kan avse behörighets- eller konkurrenskomplettering.

Konkurrenskomplettering avser betyg som höjer den sökandes meritvärde, dvs utbyteskomplettering, meritpoängskomplettering eller tilläggskomplettering.

Reglerna för vilka kompletteringar en sökande kan tillgodoräkna skiljer sig åt beroende på vilket betyg den sökande har.

Behörighetskomplettering

Betyg i kurs/ämne som krävs för behörighet medräknas alltid.

Utbyteskomplettering

Betyg i kurs/ämne som ersätter betyg i slutbetyg/avgångsbetyg.

Betyg i kurs kan ersättas av nytt högre betyg i samma kurs eller jämförbar kurs.

Betyg i lokal kurs kan ersättas av nytt betyg i samma lokala kurs. Betyg i gammal lokal kurs (500-kurs) kan ersättas av betyg i ny lokal kurs (1500-kurs) om rektor vid gymnasieskolan intygar att kurserna är identiska.

Vid utbyte mot kurs med annan poäng ändras också gymnasiepoängen.

Se tabeller för utbyteskomplettering

Ämnesbetyg kan ersättas av nytt betyg i samma ämne eller motsvarande kurs. Betyget ska vara på motsvarande nivå eller högre, se tabell för utbyteskomplettering av ämnesbetyg.

Betyg i etapp som ingår i avgångsbetyg från gymnasial vuxenutbildning kan ersättas av nytt betyg i samma etapp eller motsvarande årskurs eller kurs, se tabell för utbyteskomplettering av etappbetyg.

Tilläggskomplettering

Betyg i kurser/ämnen som inte ingår i slut-/avgångsbetyget kan medräknas om det är till fördel för den sökande.

Tilläggskomplettering gäller inte för sökande med slutbetyg utfärdat från och med den 1 januari 2010 eller sökande med gymnasieexamen. GY11/VUX12-kurs kan aldrig bli tilläggskomplettering.

Tilläggskomplettering kan avse betyg i kurser, etapper från gymnasial vuxenutbildning samt ämnesbetyg som kan ingå i två- elle treåriga linjer i gymnasieskolan.

Till ett slutbetyg kan samtliga nationella kurser med bokstavsbetyg medräknas. Detta gäller inte GY11/VUX12-kurs, som aldrig kan bli tilläggskomplettering.

Till avgångsbetyg kan kurser i ämnen som inte ingår i avgångsbetyget medräknas. Kurser i ämnen som ingår i avgångsbetyget kan endast medräknas om det är på högre nivå, se tabell för utbyteskomplettering av ämnesbetyg.

Observera att tillägg i ett ämne som ingår i avgångsbetyget endast kan göras om utbyte först har gjorts. Om sökande för behörighet har kompletterat medräknas inte betyg på lägre nivå.

Kurser från gymnasieskolan/komvux
GY11/VUX12-kurser godtas inte som tilläggskomplettering.Samtliga nationella kurser (200- och 400-koder samt 1200-, 1300- och 1400-koder) godtas. Lokala kurser (500- och 1500-koder) godtas inte. Påbyggnadskurser (600- och 1600-koder) godtas inte.
Påbyggnadskurser, lokala (700- och 1700-koder) godtas inte.

Etapper från komvux
Etapper med slutsiffra 02-04 godtas.
Etappbetyg som avser yrkesinriktade kurser och påbyggnadskurser godtas inte.

Ämnesbetyg
Ämnesbetyg som avser årskurs på två- eller treårig linje i gymnasieskolan godtas.
Fyraårig teknisk linje - fjärde året - ämnesbetyg från fjärde året tillgodoräknas inte som utbytes- eller tilläggskomplettering.

När det gäller betyg från t ex påbyggnadsutbildningar som tredje året, som motsvarar kurser/etapper från komvux eller ämnesbetyg från två- eller treåriga linjer, måste det av betygsdokumenten klart framgå vad visst ämnesbetyg motsvarar i kurs/etapp/ämnesnivå.

Meritpoängskomplettering

Betyg i meritkurser och områdeskurser. Gy11/Vux12-kurser kan aldrig tillgodoräknas som områdeskurs.

Räknas betygsvärdet med vid meritpoängskomplettering?

  • Gymnasieexamen: betygsvärdet medräknas alltid.

  • Slutbetyg 2010 och senare: betygsvärdet medräknas aldrig.

  • Slutbetyg före 2010 : betygsvärdet medräknas om det höjer meritvärdet, dock aldrig för GY11/Vux12-kurser -då räknas bara meritpoängen med.

  • Mellanårsprogram: betygsvärdet medräknas om det höjer meritvärdet, dock aldrig för GY11/Vux12-kurser -då räknas bara meritpoängen med.

  • Avgångsbetyg/slutbetyg med minst ett etapp-/ämnesbetyg: Får inte tillgodoräkna sig meritpoäng.

Sökande med examen som har betyg i flera kurser som kan ge meritpoäng; i dessa fall räknas de kurser som ger bästa meritvärdet (kurser i examen, utökade kurser och/eller kompletteringsbetyg).

Om sökande med slutbetyg har maxpoäng för meritpoäng i slutbetyget tillgodoräknas inte kompletteringen.