Gå till huvudinnehåll

Urval

När det är fler behöriga sökande än platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval.

Urval kan grundas på betyg, högskoleprov m m.

Samtliga sökande rangordnas i den grupp eller de grupper där de uppfyller villkoren.

Den som inte kan antas i urvalet får ett reservnummer.

Till vissa utbildningar kan många reserver erbjudas plats vid återbud och till andra är det få eller inga.

Ett lågt reservnummer är ingen garanti för att erbjudas plats.

Fördelning av platser

Vid urval till en utbildning skall enligt högskoleförordningens 7 kap 13 § platserna fördelas med

  • minst en tredjedel på grundval av betyg

  • minst en tredjedel på grundval av högskoleprovsresultat och

  • högst en tredjedel på grundval av högskolan bestämd aurvalsgrunder

Behöriga sökande med lika meriter

Vid lika meriter får urval göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning.

Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts.

Högskolan beslutar om urval vid lika meriter ska göras genom prov, t ex högskoleprovet.