Gå till huvudinnehåll

Urvalsgrupper

Om det finns fler sökande än platser till en utbildning, görs ett urval bland alla behöriga sökande.

Det finns betygsurval och provurval (högskoleprovet). Även alternativt urval kan förekomma där andra meriter än betyg och högskoleprov används.

Betygsurvalet består av två grupper, betygsgruppen, som delas i BI och BII, samt folkhögskolegruppen, BF.

Under perioden ST2014 till VT2017 fanns en betygsurvalsgrupp för sökande med gymnasieexamen, BIex.