Gå till huvudinnehåll

Jordanien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: General Secondary Education Certificate / شهادة الدراسة الثانوية العامة

Antal år: (10+)2

Antal år t.o.m. 1987: (9+)3

Inriktningar:
- Literary Stream (humanistisk)
- Scientific Stream

Yrkesutbildning

Examen: General Secondary Education Certificate

Antal år: (10+)2

Antal år t.o.m. 1987: (9+)3

Dokumentation

General Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة)

Palestina före 1996: Jordanien ansvarar för administration och betyg för gymnasieutbildning på Västbanken. Egypten ansvarar för Gazaremsan (för behörighet se Egypten).

Palestina efter 1996: Betyg utfärdas även av Palestinian National Authority, Ministry of Education (för behörighet, se Jordanien resp Egypten.

Utbildning som inte ger grundläggande behörighet: Final Comprehensive Secondary Education Stage = betyg efter avslutad åk 2, examen saknas

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 % av maximum

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b litterär linje 
  4 naturvetenskaplig linje 
fysik 1a om ämnet finns från naturvetenskaplig linje 
  2 om ämnet finns från naturvetenskaplig linje (gäller utbildning avslutad från år 2009 och framåt) 
kemi 1 om ämnet finns från naturvetenskaplig linje (gäller utbildning avslutad från år 2009 och framåt) 
biologi 2 om ämnet finns från naturvetenskaplig linje (gäller utbildning avslutad från år 2009 och framåt) 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi från naturvetenskaplig linje 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne i slutbetyget 
historia 1b litterär linje 
språk 7 arabiska som undervisningspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-100

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Nmax 100

Nmin 50

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från Percentage Average som anges på betyget.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Secondary Education Certificate