Gå till huvudinnehåll

Saudiarabien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: General Secondary School Transcript /كشف درجات الثانوية العامة

Antal år: (9+)3

Examen: Secondary School Graduation Certificate /شهادة اتمام الثانوية العامة

Antal år: (9+)3

Inriktningar: Literary section och Science section

Tideräkning

1429 i saudisk tideräkning motsvaras av 2008 i vår tideräkning, dvs det saudiska årtalet + 579.

Dokumentation

General Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 % av max

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b  litterär linje
  3c  naturvetenskaplig linje
fysik 1a  om ämnet finns på naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2  2 av ämnena kemi, fysik och biologi från naturvetenskaplig linje
samhällskunskap 1b  samhällskunskap i slutbetyget
historia 1b  om ämnet finns i slutbetyget
språk 7  modersmål/undervisningsspråk
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2  se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Nmax 100

Nmin 50

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd uträknat medelvärde (General accumulative average) om det finns. I annat fall räkna fram hur många procent elevens totala poäng är av totala maximipoängen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

På betyget anges ofta två totalsummor. I "Grand total" ingår uppförande, närvaro och ibland gymnastik. För dessa ämnen anges ingen godkäntgräns.

Utgå från den första totalen, där maximi-och minimipoäng anges. Beräkna elevens totala poäng exkl uppförande närvaro och gymnastik. Räkna därefter fram hur många procent elevens totala poäng är av den maximipoäng, som anges i raden "Total".

Från ca 2000 är betygen viktade. Betygsmedelvärdet anges i procent på betyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Secondary Education Certificate Examination.

Senast uppdaterad 14 februari 2017