Gå till huvudinnehåll

Schweiz

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Maturitätszeugnis

Examen: Certificat de Maturité

Examen: Baccalauréat

Examen: Attestato di Maturità

Antal år: (9+)3-5

Inriktningar:
A latin/grekiska
B latin/moderna språk
C matematisk/naurvetenskaplig
D moderna språk
E ekonomi

Varje kanton har sitt skolsystem, dock oftast 13-årig utbildning (18 kantoner har 4 år, 3 har 3 år, 5 har 3,5 år och kantonen Valais har 4 eller 5 år).

Reform 1995: De första studenterna gick ut i början på 2000-talet. Betygen är inte linjeindelade utan innehåller istället kärnämnen, fördjupningsämnen, tillvalsämnen och studentuppsats

Yrkesutbildning

Examen: Berufsmaturitätszeugnis

Examen: Fachmaturität

Antal år: (9+)4

Dokumentation

Maturitätszeugnis
Certificat de Maturité
Baccalauréat
Attestato di Maturità

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4, (För äldre betyg 3)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  A och D
 B, C och E, om minst tredjespråk
matematik 1b  om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  3b  A, B, C, D och E
  5  A, B och C
fysik 1a  A och E
  2  B, C och D
kemi 2  A, B, C, D och E
biologi 2  A, B, C, D och E
Naturkunskap 2  om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi finns i slutbetyget 
samhällskunskap 1b  A, B, C, D och E
historia 1b  A, B, C, D och E
språk 3  franska, tyska eller italienska (minst 3 år)
  4  franska, tyska eller italienska (minst 6 år)
  7  modersmålet
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i examensbetyget
  2  se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-6

Nmax 6

Nmin 4

Betygsskala för äldre betyg 1-6

Nmax 6

Nmin 3

Andra betygsskalor kan förekomma. Kontakta UHR.

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på examensresultaten. Totalpoäng finns oftast uträknad. Totalpoängen kan innehålla viktning. Räkna i så fall med antalet ämnen + den vikt ämnet har fått (t ex multipliceras med 2).

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Federalt Maturitätszeugnis/Certificat de Marutité/Baccalauréat/Attestato di Maturità med Schweizische Eidgenossenschaft eller motsvarande på franska eller italienska i huvudet (det vanligast förekommande). Ger tillträde till alla fakulteter vid schweiziska universitet och de två "Federal Institutes of Technology".

Kantonalt Maturitätszeugnis/Certificat de Maturité/Baccalauréat/Attesto di Maturità (med kontonens namn I huvudet). Ger tillträde till vissa fakulteter vid universitet i samma kanton och eventuellt till universitet i andra kantoner (efter särskild överenskommelse). Ger ej tillträde till kurser på medicin-, tandläkar-, farmaci-, veterinär- och livsmedelskemiområdet. Se dessutom avsnittet Högre utbildning.