Gå till huvudinnehåll

Syrien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: General Secondary Education Certificate

Antal år: (6+3+)3

Följande inriktningar finns: Literary section eller Science section

Yrkesutbildning

Examen: Technical Secondary Education Certificate eller Vocational Secondary Education Certificate

Antal år: (6+3+)3

Dokumentation

General/Technical/Vocational Secondary Education Certificate (شهادة الدراسة الثانوية العامة)

Till och med 2012 är betygsdokumentet utfärdat på ett papper, liggande orientering på arabiska. Fr.o.m. år 2013 ändrad till stående orientering på arabiska.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg anges på betygsdokumentet för varje enskilt ämne

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b litterär inriktning (examen ger behörighet), yrkesutbildningar med ämnet i betyget
  2a yrkesteknisk linje, handelslinje (commerce)
  4 naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning
kemi 1 naturvetenskaplig inriktning fr o m 2000
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning fr o m 2000
naturkunskap 2 naturkunskap eller 2 av ämnena kemi/fysik/biologi
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne i slutbetyget
historia 1b litterär inriktning
språk 3 franska i slutbetyget fr.o.m. 2009
  7 modersmål/undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Minimi- och maximipoängen varierar mellan såväl olika inriktningar på gymnasiet som mellan enskilda ämnen i examen. Fr.o.m. 2009 förekommer det flera olika skalor. Yrkesinriktade utbildningar har flera olika skalor. 

Fr.o.m. 2013:

Naturvetenskaplig inriktning:

Nmax 2700

Nmin 1080

Litterär inriktning:

Nmax 2600

Nmin 1100

 

Före 2013

Naturvetenskaplig inriktning:

Nmax 270

Nmin 108

Litterär inriktning:

Nmax 260

Nmin 110

 

Före 2009:

Naturvetenskaplig inriktning:

Nmax 240

Nmin 96

Litterär inriktning;

Nmax 220

Nmin 94

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från totalpoängen som redovisas på slutbetyget före betyget i religion.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General/Technical/Vocational Secondary Education Certificate