Gå till huvudinnehåll

Syrien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2007: General Secondary Certificate / شهادة الثانوية العامة

Antal år: (6+3+)3

Examen: Confessional Secondary Certificate / الشهادة الثانوية الشرعية

Antal år: (6+3+)3

Examen t.o.m. 2006: General Secondary Education Certificate / شهادة الدراسة الثانوية العامة

Antal år: (6+3+)3

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2002: Vocational Secondary Certificate / شهادة الدراسة الثانوية المهنية

Antal år: (6+3+)3

Examen t.o.m 2001: Vocational/Technical Secondary Education Certificate / شهادة الدراسة الثانوية / الفنية / المهنية

Antal år: (6+3+)3

Dokumentation

General/Confessional/Technical/Vocational Secondary (Education) Certificate

شهادة (الدراسة) الثانوية العامة / الفنية / الشرعية / المهنية

Till och med 2012 är examensdokumentet utfärdat på ett papper, liggande orientering på arabiska. Fr.o.m. år 2013 ändrad till stående orientering på arabiska.

Duplikat från examen före 2013 kan vara utfärdade i det äldre formatet.

Information

Inriktningar gymnasieskola

  • Humanistisk inriktning/Literary section
  • Naturvetenskaplig inriktning/Science section 
  • Konfessionell inriktning/Religious section

Inriktningar yrkesutbildning

Det finns tre huvudsakliga typer av yrkesutbildning som är utfärdade av Ministry of Education:

  • Industrial Vocational Secondary Education (exempel Computer technologies, Electronic technologies, Air-conditioning and cooling, Spinning الغزل mfl.)
  • Commercial Vocational Secondary Education (inga underinriktningar för Handel och administration)
  • Women’s Vocational Secondary Education (exempel Clothes sewing, Haircutting and beauty mfl.)

Yrkesutbildning utfärdas även av andra ministerier till exempel: Agricultural Vocational Secondary Education (Ministry of Agriculture) och Hotelry Vocational Secondary Education (Ministry of Tourism) mfl.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg anges på betygsdokumentet för varje enskilt ämne

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b

humanistisk eller konfessionell inriktning (examen ger behörighet)

yrkesutbildningar med ämnet i betyget

  2a Handel och administration (Commercial)
  4 naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning
kemi 1 naturvetenskaplig inriktning fr.o.m. 2000
biologi 2 naturvetenskaplig inriktning fr.o.m. 2000 (kursen översätts ofta till Natural Sciences eller liknande)
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi/fysik/biologi
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne i slutbetyget
historia 1b humanistisk inriktning
språk 3

franska i slutbetyget fr.o.m. 2009

första främmande språk (utom engelska) i slutbetyget oavsett avgångsår

  7 undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Minimi- och maximipoängen varierar mellan såväl olika inriktningar på gymnasiet som mellan enskilda ämnen i examen. Fr.o.m. 2009 förekommer det flera olika skalor. Yrkesinriktade utbildningar har flera olika skalor. 

Fr.o.m. 2013

Naturvetenskaplig inriktning

Nmax 2700

Nmin 1080

Litterär inriktning

Nmax 2600

Nmin 1100

Före 2013

Naturvetenskaplig inriktning

Nmax 270

Nmin 108

Litterär inriktning

Nmax 260

Nmin 110

Före 2009

Naturvetenskaplig inriktning

Nmax 240

Nmin 96

Litterär inriktning

Nmax 220

Nmin 94

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från totalpoängen som redovisas på slutbetyget före betyget i religion.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för vissa skalor.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General/Confessional/Technical/Vocational Secondary (Education) Certificate