Gå till huvudinnehåll

USA

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: High School Graduation Diploma

Antal år: (8+)4 eller (9+)3

Behörighetsgivande test

General Educational Development test (GED)

General Educational Development (GED) test är ett test som när det har avslutats med godkänt resultat ger tillträde till högre utbildning i USA. Testet är giltigt i hela USA. Det innehåller ämnesblocken för engelska både muntlig och skriftlig, matematik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. För att bli godkänd på testet krävs att samtliga delmoment/ämnesblock är godkända. Notera att ett GED test genomförs fysiskt vid ett testcenter, aldrig online.

Dokumentation

High School Graduation Diploma samt official transcript över de 3-4 sista åren med Cumulative Grade Point Average, (Cum GPA)

High School och GED

Generellt ska Official Transcript (OT) skickas direkt från skolan (eller från GED testcentret) i ett förseglat kuvert till antagningsmyndigheten. Kopian på diplomet skickas från studenten då skolan endast utfärdar ett exemplar till studenten. Kurser på High School transcript märkta med AP bör kompletteras med testresultat från CollegeBoard.

Overseas High Schools

Official Transcript från Internationella High Schools med amerikanskt utbildningssystem ska sända information om sin amerikanska ackrediteringsstatus tillsammans med Official Transcript. Vanliga ackrediteringsorganisationer för Overseas High Schools är Cognia (fd. AdvancED), MSA/CESS, NCA-CASI, fler finns.

Behörighetsgivande kurser

Generell bedömning utförs enligt nedan. På grund av att USA inte har nationella kursplaner är det varierande kvalitetsskillnader mellan kurser från olika High School. Därför krävs att kursplaner skickas in för fastställande av övrig nivå för matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

GED test ger behörighet med meritvärde 10 och behörigheten Engelska 5 samt Matematik 1b (Beslut i bedömningshandboksgruppen 2011-11-07).

AP (Advanced Placement) är kurser som ges i High School och som anses motsvara ett års studier i ämnet på universitet/college. Kursen avslutas med ett nationellt prov genom CollegeBoard. Betygsskalan är 1-5. För att tillgodoräknas av ett amerikanskt universitet krävs vanligtvis betyget 3 eller högre. Vissa Honors-kurser i matematik, fysik, kemi eller biologi på High School kan också ge särskild behörighet. Begär aktuell kursbeskrivning i förekommande fall.

Kurser från CollegeBoard kan examineras privat. College och universitetsmeriter från USA kan bedömas för särskild behörighet av universitet och högskolor i Sverige. Det är då viktigt att utfärdande College/University sänder transcript till antagningen.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D, 60, 65, 70. Betyg 3 från AP CollegeBoard

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  4 år på High School
matematik 1b  om ämnet i årskurs 10
  2a  4 år på High School (el Algebra I + Algebra II)
  3b  Pre-Calculus (Algebra III eller motsvarande)
  4  Calculus och Pre-Calculus 
  5  AP-test (Calculus AB eller BC)
fysik 1a  om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren
  2  AP-test (Physics B) (Physics 1 eller 2 fr.o.m. 2015, CollegeBoard)
kemi 2  AP-test
biologi 2  AP-test
naturkunskap 2  2 av ämnena kemi, fysik och biologi under de 3 sista åren
samhällskunskap 1b  samhällskunskapsliknande ämnen 2 av de 3 sista åren
  2  AP-test
historia 1b  2 av de 3 sista åren på High school
  2a  AP-test
språk 3  alla åren på High School
  4  minst 6 års studier, eller AP-test
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns minst 2 av 4 år
  2  Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

A-E: Godkänt = D

60-100: Godkänt = 60

65-100: Godkänt = 65

70-100: Godkänt = 70

I USA förekommer flera betygsskalor för gymnasiebetygen. Det är vanligt att skolan anger betyget i bokstäver (A-D) för att summera och ange utbildningens totala poäng (Cum GPA) i siffror (1-4).

Nmax 4 eller 100

Nmin 1, 60, 65 eller 70

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg utan Cum GPA i skala A-E

Betyg

Omräkningsvärde

A 4
B 3
C 2
D 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från framräknat Cum GPA eller Weighted GPA om detta redovisas.
GED test ges ett omräknat meritvärde, 10 i den svenska skalan 10-20.
För betyg utan Cum GPA räkna medel på samtliga kurser.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

För tillträde till grundutbildning krävs normalt High School Diploma i kombination med test, t ex SAT (Scholastic Aptitude Test) eller ACT (American College Testing Program).