Gå till huvudinnehåll

Vitryssland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Gymnasieskolan kallas Allmän gymnasieskola (mellanskola).

Examen: Атэстат аб (агуальнай) сярэдняй адукацыiAtestat ab (agualnai) siaredniai adukatsi
(ibland med separat betygsbilaga)

Antal år: (8-9)2-3

Avgångsbetyg ges även efter åk 8/9 Пасведчание аб базавай адукацыi/ Pasvedtjanie ab bazavai adukatsii vilket inte ger grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Yrkesinriktade gymnasieskolor: училища/utjilisjta, mехникум/technicum, колледж/colleges

Examen: Дыплом Diplom (med separat betygsbilaga)

Antal år: (åk8/9+)1-4 alternativt (åk 10/11+)1-3

Dokumentation

Avgångsbetyg (avgångsbeviset innefattar ämneslista i samma dokument) "Атэстат аб (агуальнай) сярэдняй адукацыi"/"Atestat ab (agualnai) siaredniai adukatsi" eller (för yrkesinriktade utbildningar) Diplom och ämnesbilaga.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3 (betygsskala 1-5) eller betyg 3 (betygskala 1-10)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 3b  algebra och geometri i slutbetyget
  4  ämnet i slutbetyget (from 2006)
fysik 1a  fysik, kemi, biologi i slutbetyget (fr om 2006)
kemi 1  kemi, fysik och biologi i slutbetyget (from 2006)
biologi 2  ämnet i slutbetyget (from 2006)
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi, kräv in årskursbetyg från tidigare år om biologi saknas i slutbetyget
samhällskunskap 1b  samhällskunskap eller geografi i slutbetyget
historia 1b  ämnet i slutbetyget
språk 3  andra främmande språk i slutbetyget
  7  vitryska, ryska och/eller annat modersmål i slutbetyget
idrott och hälsa 1  ämnet i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

OBS! Ytterligare särskild behörighet kan ges till sökande från skola med fördjupade studier i visst ämne (ofta lyceum/лицей eller gimnazia/гимназия). Begär in kurs- och timplaner om omfattningen/fördjupningen inte framgår av betyget.

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Beräkna medelvärdet på avgångsbetyg från gymnasium Atestat.
Om Atestat saknas beräkna medelvärdet från avgångsbetyg från yrkesinriktad gymnasieskola med allmänna ämnen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Atestat.