Gå till huvudinnehåll

Afghanistan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2008: 12 Grade Graduation Certificate

Examen: Baccaluria

Examen: Baccalaureate 

Antal år: (6+3)3

Dokumentation

Betyg utfärdas i dagsläget av Ministry of Education på ett särskilt betygsformulär på alla tre språk, engelska, dari och pashtu. Tidigare har det varit samma myndighet, oftast enbart på engelska.
Dokumentet heter sedan ca 2008: 12 Grade Graduation Certificate (årtal för när det nya dokumentet började utfärdas har inte veriferats).

شهادت نامه دوره ثانوی

دثانوی تعلیماتو بری لیک

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a matematik (algebra och geometri) i åk 10 och 11
  3c matematik (trigonometri, algebra och geometri)
fysik 1a 2 av de 3 sista åren
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik eller biologi
historia 1b 2 av de 3 sista åren
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämnen 2 av de 3 sista åren
språk 7 dari/pashto i betyget
idrott och hälsa  1 om motsvarande ämne finns i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Efter 1976: 0-100. För slutbetyg krävs lägst genomsnittsbetyg 50. Betyg ner till 40 kan förekomma i enskilda ämnen.

Före 1976: 1-10. För examen krävs lägst genomsnittsbetyg 5. Betyg ner till 3,5 kan förekomma i enskilda ämnen.

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Avänd det färdiguträknade medelvärdet (total percentage) som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från samtliga tre år (årskurs 10-12).

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Utgå från Percentage Average som anges på betyget. På äldre betyg räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista gymnasieåret.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

12 Grade Graduation Certificate

Baccaluria-examen och concours (inträdesprov)