Gå till huvudinnehåll

Afghanistan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2008: 12 Grade Graduation Certificate

Examen: Baccaluria

Examen: Baccalaureate 

Antal år: (6+3)3

Dokumentation

Betyg utfärdas i dagsläget av Ministry of Education på ett särskilt betygsformulär på alla tre språk, engelska, dari och pashtu. Tidigare har det varit samma myndighet, oftast enbart på engelska.
Dokumentet heter sedan ca 2008: 12 Grade Graduation Certificate (årtal för när det nya dokumentet började utfärdas har inte veriferats).

شهادت نامه دوره ثانوی

دثانوی تعلیماتو بری لیک

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a godkänt betyg i 2 matematikämnen 
  3c godkänt betyg i trigonometri, algebra och geometri i slutbetyget 
fysik 1a om ämnet finns i slutbetyget 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget
samhällskunskap 1b historia/geografi i slutbetyget 
språk 7 dari/pashtu i slutbetyget
idrott och hälsa  1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Efter 1976: 0-100, Godkänt = 40 (i enskilt ämne). För examen krävs lägst genomsnittsbetyg 50.

Före 1976: 1-10, Godkänt = 3,5 (i enskilt ämne). För examen krävs lägst genomsnittsbetyg 5.

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Avänd det färdiguträknade medelvärdet (total percentage) som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från samtliga tre år (årskurs 10-12).

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Utgå från Percentage Average som anges på betyget. På äldre betyg räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista gymnasieåret.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccaluria-examen och concours (inträdesprov)