Gå till huvudinnehåll

Albanien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2012: Diplomë e Maturës Shtetërore/Diploma of State Matura

Antal år: (9+)3

Examen t.o.m. 2011: Dëftesë Pjekurie

Antal år: (8+)4

Dokumentation

Diplomë e Maturës Shtetërore/Diploma of State Matura + årskursbetyg/ämnesbetyg från gymnasiet.

Dëftesë pjekurie inklusive Vleresimet Viti 1-4 (årskursbetyg).

Vërtetim utfärdas till de elever som inte klarar examen.
Om diplomet finns på universitetet begär in kvitto "vërtetim me nota" med gymnasiets ämnesförteckning.

Information om dokument

Statlig examen infördes 2006, diplomet heter "Dëftesë Pjekurie" fram t.o.m. 2011. (Det har dock ett nytt format fr.o.m. 2006, det är i ämneslistan från gymnasiet som det framgår att eleven gått upp i statlig examen. Dessa ämnen och betyg står under gymnasieämnena.

Före 2006 finns examensämnen nedanför den stora ämneslistan, då står det att examen genomgåtts på skolan.

Fr.o.m. 2012 har examensdiplomet ett nytt format, diplomet har överskriften "Diplomë e Maturës Shtetërore/Diploma of State Matura". På dessa finns examensämnena på själva diplomet. Även ämneslistan från gymnasiet har en ny form fr.o.m. 2012.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a om ämnet lästs 2 av de 4 åren 
  3b i slutbetyget 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n i betyget 
historia 1b i slutbetyget 
språk 3 modernt språk samtliga gymnasieår 
  4 modernt språk lästs fr.o.m. årskurs 5 t.o.m. årskurs 12 
  7 undervisningsspråk Albanska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 5-10 

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Betyg fr.o.m. 2006: Använd det färdiguträknade medelvärdet som anges i betyget.

Betyg t.o.m. 2005: Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna medelvärde på samtliga ämnen sista året samt på examensämnen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Deftese Pjekurie