Gå till huvudinnehåll

Algeriet

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Baccalauréat (de l’Enseignement Secondaire)

Examen: Baccalauréat (de l’Enseignement Secondaire Technique)

Antal år: (9+)3

Inriktningar

Inriktningar från och med ca 2008:

Lettres et philosophie
Langues étrangères
Mathématiques (infördes 2004)
Sciences expérimentales
Gestion et économie
Technique mathématiques (med specialisering Génie civil, Génie mécanique, Génie électrique eller Génie des procédés)

Äldre inriktningar:

Lettres et sciences humaines
Lettres et sciences islamiques
Lettres et langues étrangères
Gestion et économie
Sciences de la nature et de la vie
Sciences exactes
Technologie

Dokumentation

Diplom och examensbetyg. Examensbetyget kallades tidigare attestation provisoire de succès (شهادة نجاح مؤقتة), men från och med ca 2013 kallas det relevé des notes (كشف النقاط). Bedömning kan göras med endast examensbetyg om det framgår att utbildningen är avslutad och godkänd.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10 i Baccalauréat-examen

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b alla serier 
  2a Lettres 
  3c Sciences expérimentales/Technique mathématiques/Sciences de la nature et de la vie/Sciences exactes
  5 Mathématiques 
fysik 1a Sciences expérimentales/Technique mathématiques/Sciences de la nature et de la vie/Sciences exactes
naturkunskap 2 Sciences expérimentales/Technique mathématiques/Sciences de la nature et de la vie/Sciences exactes/Mathématiques 
samhällskunskap 1b Geographie, histoire/geographie i Bac 
historia 1b histoire/geographie i Bac 
språk 4 franska i Bac 
  7 undervisningsspråk i Bac 
idrott och hälsa 1 Education physique i Bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Diplomvärden

Resultat

Omdöme

16-20 très bien
14-15,9 bien
12-13,9 assez bien
10-11,9 passable

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från färdiguträknat betygsmedelvärde (moyenne générale/general average) på examensbetyget. Om examensbetyg saknas, omvandla omdöme (mention).

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalauréat