Gå till huvudinnehåll

Angola

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Ensino Geral Certificado de Habilitações

Antal år: (6+3+)3

Examen: Certificado de Estudos Pre-Universitarios

Antal år: (8+)3/4

Dokumentation

Ensino Geral Certificado de Habilitações

Certificado de Estudos Pre-Universitarios

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

 Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b

om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 

  2a om ämnet finns i slutbetyget 
fysik 1a om inriktning ciências físicas e biologícas 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysisk, kemi och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
språk  7 undervisningsspråk portugisiska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna samtliga ämnen på sista året, Certificado de Estudos de Ensino Medio/Ensino Geral Certificado de Habilitações.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Certificado de Estudos de Ensino Medio/Ensino Geral Certificado de Habilitações och inträdesprov.